auteurauteurassociationlexiqueouvragesassociationliensliens

Dans cette rubrique, des poèmes sont offerts à la lecture des internautes.


Lingo de Barrouiho ( pèço de tiatre )

( varianto de la Lengo d'O de Marsiho )

LOU TIATRE D’EN BASTIDO
LINGO DE BARROUIHO
COUMEDIO EN UN ATE
EN VER


A uno vieiho amitie de mai de quaranto an que lou tem a jamai pouscu entamena, pa’rai
Louei VERDOT, es eme plesi qu’ooufrissi aquelo obreto.
L. P.
PERSOUNAGI
MISE BABEOU, vieiho de sieissanto an passa, gran mero de Nais.
ROUSOUN, vieiho d’a paou pres aquel iagi, vesino de Babeou, sarvicieou.
NAIS, joueinesso de deso - iuech an, peisano, caligneiris de Tounin.
TOUNIN,meinagie eisa, trento an, que trevo enco de l'oustaou de Nais.
TABLEOU DAOU TIATRE
Aou vilagi.- Enco de Mise Babeou, din sa cousino.- Aou foun, un paou a gaoucho de la
ceno, la pouarto daou camin, e, daou mume caire, un paou pu lun su la drecho, uno
f e n e s t ro. A gaoucho, de caire, lou fugueiroun eme soun cumascle: lou rebor de la
chemineio, aou d’aou, es garni d’eisino de cousino: toupin, pechie, etc., que li soun
d’ordinari; aou dessu, su la muraiho uno imagi pintado de la Santo Viergi. Davan lou
fugueroun, uno taoulo carrado, eme, aoutour, caouquei cadiero de paiho. A drecho, din
lou cantoun daou foun, un bufe a estagiero, mounte, a descubert, l’a lei tarraiho e leis
oulo; de caire, uno pouarto que meno ei chambro.
*
LINGO DE BARROUTHO
CENO PROUMIERO
MISE BABEOU e NAIS, assetado touei dous de eade caire
de la taoulo; uno fiero, l’aoutro corduro.
MISE BABEOU
Alor, voues pa parla, pichouno soutarasso,
Mai sabi din teis uei legi qu t’embarrasso;
V’ai vis a l’er que fas quan passo prochi tu:
Qu’adavan ieou toun couar fague pa lou testu
Va sabes pa que vieou, couro tires l’agueiho
Qu’en corduran ta rnan tramblo coumo uno fueiho
E que, mi diras pa de nani7 toun travai,
Isten que va ta testo aihur, es fa de biai.
Va vieou: en cantejan davan l’oustaou se passo
Ren que d’oousi sa vouas ti rende testouriasso;
Aqueou jou, lou dina, segu, sera pa cue,
Vo ben aou fugueiroun leissaras troou gro fue;
E lou diminge, anen ! Ai suspre sa finesso;
Couro lou tambourin mete en trin la joueinesso
Ai coumpre qu’a la danso en ti quichan la man,
Semblo ti demanda mounte seras deman. .
NAIS
O !
MISE BABEOU
Coumo ti va dieou, e, lendeman, gran mero
Mount’as di que series qu’aou chu-chu tanben l’ero
Vous a vi camina toutei dous din lei ben,
En brasseto oousissie de poutoun
NAIS, s’arresto de cordura
O ! tanben !
MISE BABEOU flatiero
Ço que ti dieou, Nais, es pa per ti fa peno;
Es toun ben que mi fa parla d’aquelo meno.
A ! se m’eres de ren, mi serie ben egau
Eme toun bouen ami, que fagues ben vo maou;
Vai, pourries caligna... Mai, sies de la famiho,
Fin qu’a vuei as viscu coumo uno bravo fiho,
De toun oustaou jamai senso ave boulega.....
Jugues un jue que poou maou feni...
NAIS, si levo, reservado
Mai, diga,
Crese, gran mero...
MISE BABEOU, li coupo cour
Escouto: Uno faouto es leou facho.
La frounciduro, enfan, que mi vies su la facho,
M’a fouesso apre, Nais, e mi douno lou dre
De veire e de mouestra lei cavo de l’endre.
NAIS
Vou coumpreni...
MISE BABEU, s’arrestan de fiera, si levo
Nais, vaqui ço qu’as a faire:
Foou roumpre aquel amour, vo va dire a toun paire,
E, senso tastounia, si decida d’arre; Car, s’un jou va sabie, l’aourie
d’aougo a l’arre, Que malur ! Dieou tten garde !
NAIS, soumiso
Ave resoun, gran mero...
L’èmbrassèn
Que pagui lou counseou d’uno boueno quichiero;
O que vous eimarai ! e diga li.....
MISE BABEOU, Paboeuenn
Veiren Foou ave de bouen sen, Nais; qu si marido De coucho, s’en
repente a lesi din la vido. Sias encaro d’enfan touti lei dous, e puei Es
d’afaire que noun van dins un vira d’uei, Viguen ! Aquel amour quan ti
vengue ?
NAIS, eau’~e’,eo lou raconte
Souleto,
M’avien mandado aou ben per cueihi de baneto;
S’erian jamai parla; pamen lou counoueissieou...
Quan Tounin mi vigue, subran vengue ver ieou,
M’adreisse la paraoulo, e mi digue de cavo
Qu’em~un plesi nouveou moun aouriho escoutavo.
En l’oousissen, sentieou lei roueito mi veni,
E, coumo s’avieou mnou, mei forco demeni,
E moun couar parpita pu fouar din ma peitrino;
Chascun de sei prepaou creissie ma treboulino...
Eri ben, mnougra co...
MISE BABEOU, si rapelan
L’ai passa.
NAIS
- D’aqueou jou,
Que mi n’en restera lou souveni toujou,
Ai plu pensa qu’a n’eou; mi fa gaou de lou veire.
MISE BABEOU
Marfiso-ti, Nais.
NAIS
O, mai, poude mi creire,
M’a jamai parla maou, gran mero.
MISE BABEOU
As pa besoun
De mi v’assegura: sies fiho de resoun,
Lou mounde soou que sies uno pichouno sagi;
Pamen qu’en calignan fas charra lou vilagi.
NAIS
O si vian gaire...
un paou d’eicito,
un paou d’eila....
MISE BABEOU
Vou veirias enca men que n’a proun per parla,
E per descadena de lingo d’envejaire
Que tan mancarien pa de va dire a toun paire.
NAIS
O, s’escounden. Anan, lou diminge touei dous
A l’Uveouno, mounte, lun deis uei dei jalous,
Sousta per uno tousco, e su l’erbo flourido
Asseta, Tounin fa parla la margarido:
- M’eimo... Un paou... Fouesso... Eme passien... A la foulie...
Ge... Lou paoure garçoun, coumo se li foulie
L’ajudo d’uno flou per saoupre moun ideio:
A moun er si vi proun que l’eimi...
MISE BABEOU
Sieou proun vieiho,
Eme mei setanto an fin qu’aro ai proun viscu
Per ti dire: Nais marfiso-ti...
NAIS
De qu?
MISE BABEOU
De toun couar cresereou qu’an durbi la cadaoulo.
NAIS
Es un brave pichoun.
MISE BABEOU
Ti dirai pa de noum.
NAIS
Sei paren an d’argen e de ben a soun noum,
Que meno coumo foou.
MISE BABEOU, countinuan sa fraso
Qu’ague pa de merite,
Mai, din de cavo ensin, foou pa marcha troou vite.
NAIS
Gran mero!
MISE BABEOU
Car, d’aqueou grant amour que ti ten
T’en pourries repenti que n’en serie plu tem.
NAIS
Va cresi pa.
MISE BABEOU
N’ai vi de verdo e de maduro,
E, n’en sabi, Nais, que n’an passa de duro
Per n’en faire a sa testo.
NAIS, apensamentido
MISE BABEOU, eme tristesso
Ieou,
La proumiero!
Vou ?
MISE BABEOU
Vouei, ieou coumo ti va dieou
Si teiso un moumen.
Escouto-mi.
MISE BABEOU
Vouei, ieou coumo ti va dieou.
NAIS
Parla, gran mero.
MISE BABEOU
Avieou toun iagi,
Nais, couro un garçoun m’ooufrisse lou mariàgi;
L’eimavi, coumo tu: pouli, joueine, e, pereou,
Un gro travaihadou, cour, avie tou per eou.
NAIS
E l’ave pres ?
MISE BABEOU
Espero, urousamen
NAIS
Coumo ?
MISE BABEOU
Espero, urousamen que nani.
NAIS
NAIS
MISE BABEOU
Disieou qu’avie tou per eou, mai m’engani;
Un beou jou, mei paren, que lou visien treva,
Eme resoun su d’eou vougueron s’entreva...
NAIS
Alor ?
MISE BABEOU
Leisso mi dire, e n’en seras ravido:
Lou gus que mi juravo un amour per la vido,
Que, dre qu’un pichoun jou pounchejavo adamoun,
Travaihavo a soun ben fin qu’a souleou tremoun,
E rintravo lou souar susan coumo un suomo,
Passavo la nuechado a juga la vandomo;
Quan v’ai sachu, n’ai plu vougu; fagueri ben:
Si passe pa siei mes que li vendien sei ben
Davan lou tribunaou, e, de mestre coumo ero,
Es ouvrie su lei quei, aro...
NAIS
Paouro gran mero
MISE BABEOU
Juji pa toun Tounin coumo eou...
NAIS
S’ero parie
Mi garçarieou pu leou aou pous.
MISE BABEOU
Que fadarie !
Couro moun calignaire a fa quelo bugado;
Per bouenur, ero pa troou tar quan v’ai sachu...
Souspiro, si paouso e countinu’e
Vai, crei-mi, foou proumie, moun enfan, aou chuchu
Senso per lou moumen li douna de doutanço,
Saoupre ço qu’es Tounin, e, s’es bouen, a la danso !
Mi cargui d’aqueou souein, mai foou qu’a mei counseou
Proumetes d’ooubei... Luego, coumo un taceou,
De resta qui, viguen, poudes pa mi respoundre...
As entendu ço que ti veni de semoundre
NAIS
Vouei.
MISE BABEOU
E ben?
NAIS
Saoures tou?
MISE BABEOU
Va saourai, e, beleou,
Din pa miech ouro aourai la responso.
NAIS
O, fe leou,
De mi leva, gran mero, aqueou maran d’en testo.
MISE BABEOU, que si preparo a sorti.
D’aqueou pas vaou trouva tanto Rousoun que resto
A touca nouest’ oustaou; daou vilaji counouei
Lou ben coumo lou maou d’un chascun; ensin...
NAIS, afuscado
Vouei,
Ana li leou, qu’aquelo ideio mi charpino;
MISE BABEOU, anan a la pouarto
A toutaro; saouras vo per vouei vo per noun
Se poudes de Tounin un jou porta lou noum.
Souarte.
CENO II
NAIS
Souleto, e, si viran daou caire de l’imagi de la Viergi
O mero daou bouen Dieou, ma boueno Santo Viergi,
Pieta, pieta per ieou ! Vou foou lou vu d’un ciergi,
Qu’anarai vou porta, pa pu tar que deman,
Se su nouestre bouenur s’estende vouestro man.
Si viro.
Gran mero a din moun couar qu’ero carme fin qu’aro,
Jita lou treboulun eme soun garo garo....
A belo dire d’eou... noun, jamai mi creirai
Que Tounin siegue pa brave... S’ero verai
Pamen...
C E N O I I I
NAIS, TOUNIN
TOUNIN
A pareissu su la pouarto e a entendu lei darnié mo
Eme reprochi.
Vieou que per mi mespresa l’aouries lesto,
Per ieou isten deja qu’as la doutanço en testo.
NAIS, restan nequo
O Tounin... Que t’arribo ?
TOUNIN
Ai tou jus rescountra
Ai ben fa que ti vieou touto apensamentido:
Nais, l’a caoucaren que teises, n’ai sentido.
D’ounte ven toun pegin ?
NAIS, bretounejo, e si vi que cerco uno escuso.
Un pantai qu’ai agu
Questo nue...
TOUNIN, que si va crei pa.
Fagues pa de conte... De segu,
Nais, countro Tounin, es pa ço que t’encagno;
Parlo mi fran...
NAIS, pren d’assuranço
E ben... l’encaouso de ma lagno,
Senso menti, ti la vaou dire, se va voues;
Vaqui: toutaro, eme gran mero, touti doues
Charravian; de prepaou en prepaou li counteri
Que s’eimavian: perque li n’en faire misteri ?
E que calignavian d’escoundoun, esperan
Lou moumen benesi que nou maridaran.
TOUNIN
As ben fa, mai vieou pa ço que t’enfeto...
NAIS
Espero;
Couro agueri feni moun raconte, gran mero
Mi fague: Foou jamai si fisa, moun enfan,
Ei proumesso d’amour que leis ome vou fan;
Souven-ti que su des n’a noou de messounjiero;
Lei gus va sabon ben qu’uno fiho es looujiero
E lesto a li pita, coumo un pei aou musclaou;
Puei, quan de vouestre couar l’ave douna la claou,
Que, senso espouar de n’en sorti, sia presso aou piegi,
Via-qu’aqueou que cresia lou mihou es lou piegi:
Leis ome soun d’alan, que gran mero m’a di...
TOUNIN, li coupo cour, en coulero.
Un alan, ieou, Nais ! Ve, n’en resti candi. NAIS, pe
l’aboouca.
Va disie pa de tu, Tounin, la boueno vieiho.
TOUNIN
Serieou qu’un gus s’avieou de parieros ideio:
La merico a la bouco e lou verin aou couar!
Va repeti, Tounin serie qu’un foutu pouar...
Coumo ! Tu qu’eimi mies que qu siegue aou mounde,
Ti creiries que l’amour que t’ai proumes escounde
La marrido intencien de faire toun malur !
Se, coumo ta gran mero a di, l’a de voulur,
N’en manco pa, que van espre din lei famiho
Ren que per li raouba l’inouçenço a sei fiho,
Sieou pa d’aquelo raço...
NAIS, esmougudo.
O Tounin!
TOUNIN
E, se foou
Vuei ti v’assegura, Nais, encaro un coou,
Davan Dieou d’adamoun qu’oousisse mei paraoulo,
Davan soun Fieou, que si douno a la Santo Taoulo,
Davan sa boueno Mero, eme touti lei san,
E, se menti, subran que si caihe moun san,
T’eimi, belo Nais, e t’eimi per la vido.
Ti cresi, moun Tounin.
TOUNIN, dins un pontoun.
Sieou urous !
NAIS, din sei bras.
Sieou ravido!
TOUNIN
E va seras ben mai couro t’aourai empre
La nouvelo que m’a fa veni tout espre,
E qu’en rintran toun er m’a leva de la testo....
Diminge, daou peis sabes ben qu’es la festo.
NAIS
E ben ?
TOUNIN
Devino un paou ço que m’es arriba…
Devino…
NAIS
Ajudo mi.
TOUNIN
M’an me din leis aba.
NAIS
N’en seras lou pu beou.
TOUNIN
E ti faou ma badesso.
NAIS, eme orguei.
Veiras coumo aqueou jou ta Nais sera messo
Eme ma belo raoubo e lou capeou tou noou,
Quan durbiren lou bal toutei dous, se Dieou voou,
Per mi fa pardouna la peno que t’ai facho,
Voueli te faire ounour, Tounin...
TOUNIN, l’embrassan
O belo facho !
Manda toun couar, Nais, plu blan qu’un joousemin.
NAIS, qu’entende marcha
Caouqun! Gran mero! Zou, que foou pa que ti vigue,
Vai t’en.
TOUNIN
Saou que s’eiman aro; que voues que digue ?
NAIS
Vai t’en, ti dieou.
CENO IV
NAIS, souleto
Gran mero ! O mi fa souveni
Qu’avieou tout ooublida: mi senti refarni
De saoupre de Tounin ço qu’an pouscu li dire;
La nouvelo que pouarto ai poou que mi trevire...
Lei prepaou de Tounin mi reviooudon lou couar
Pourtan... Moun estouma pamen mi bate fouar.
CENO V
NAIS, MISE BABEOU
Aquelo rintro en s’espoungan la figuro eme soun moucadou; semblo
coumo embarrassado e ooujo a peno regarda Nais.
MISE BABEOU
Boudieou ! N’en pouedi plu ! Sieou touto susarento...
NAIS, eme afuscacien
Que sabe de Tounin ?... Mi semblo qu’ave crento
De n’en parla... Diga, fe leou...
MISE BABEOU, mai quo mai crentoue
Leisso mi ‘n paou
Un moumen mi poouva...
Cerco a destourna lei prepaou.
Se sabies coumo ai caou!
S’asseto e si vanto.
NAIS
Drecho davan d’elo
Que roueito !
MISE BABEOU, mume jue
Lou souleou m’a fa la testo lourdo...
NAIS, que si va crei pa
Es tremoun
MISE BABEOU, que repeto coumo nequo.
Es tremoun ?...
NAIS, que lou sacrabieou li parte.
Ve, proun de faribourdo,
Gran mero; ço qu’ave vou ven pa daou souleou;
Caoucaren vou pegino; o, diga mi vo leou...
De segu, vous an di de maou de sa famiho...
D’eou, bessai... Zou, parla...
MISEˇ BABEOU, pietoue.
Carmo-ti, paouro fiho !
NAIS
Siegue que siegue, aourai la forço de l’oousi.
MISE BABEOU, si levo e si decido.
Be, vouei... lou mounde di que poudies mies choousi.
NAIS
Alor, serie su d’eou qu’ave sachu de cavo,
Gran mero?
MISE BABEOU
Vouei.
NAIS, eme indignacien.
Su d’eou, que disie que m’eimavo
E m’eimarie, mi va juran, tan que vioura !
Mi menti de la sorto !... O, leissa mi ploura
MISE BABEOU
Avieou resoun esca quan ti creidavi garo…
Consouelo Nais.
Anen, anen, n’a proun... Nais, sies joueino encaro,
E leis ome, lei bouen, vai, ti mancaran pa,
Ti v’asseguri, s’as em’eou maou encapa;
Me lou pouli mouceou que fas, e qu’a toun iagi,
S’un s’en va, n’en ven des per vouihe lou mariagi.
NAIS
Anfin, que vou n’an di ? Saoupre s’es ben verai?
MISE BABEOU
A la vilo dien qu’a de mestresso un varai...
NAIS
MISE BABEOU
Que courrie lei bar...
NAIS
Qu’ero un gro jugaire.
NAIS
O!
MISE BABEOU
Que... que tron enca... coupa cour, que vaou gaire.
NAIS
Lou bouen apotro que, toutaro, avie lou froun
De mi parla d’amour en mi fen quel afroun!
Lou charpin mi n’en fa mounta lei roueito ei gaouto;
Daou coou que m’a douna, gran mero, sieou malaouto.
MISE BABEOU
Ooublido-lo...
NAIS
Voudrieou, mai l’ome qu’eima ben
Poude pa l’ooublida tan eisa. `
MISE BABEOU, en souspiran.
Va saben.
Picon a Ia pouarto.
NAIS
An pica.
MISE BABEOU, demando qu ’s
Qu’s aqui ?
ROUSOUN, de defouero.
Rousoun.
MlSE BABEOU
Qu’arribo encaro ?
En despar, parlan de Rousoun.
Mi n’a pourtan proun di, qu’aven charra fin qu’aro.
Picon mai.
NAIS, que va per s’en ana.
Davan d’elo serieou senso voiho.
Souarte.
MISE BABEOU, que va durbi.
Li vaou.
CENO VI
ROUSOUN, que rintro.
Ai regre per Nais dei prepaou qu’adavaou
Vous ai escudela de soun beou: que bugado !
Venieou saoupre qu’a di.
MISE BABEOU
N’es touto estoumagado.
ROUSOUN, pietoue.
Elo qu’es mai que boueno, e poulido, e couroue,
Si n’en trouvarie pa de pu bravo aou vilagi...
Santo mero de Dieou, es facho a toun imagi;
Emaco, travaihanto e mai qu’a soun degu;
Coupa cour, un tresor de fiho.
MISE BABEOU, eme counvicien.
De segu.
ROUSOUN
E mount’es ?
MISE BABEOU
Din sa chambro !
ROUSOUN,
O la paouro mesquino,
Qu’eici, se l’a qu’un gus a gagna, fa la quino.
MISE BABEOU
Deja l’eimavo...
ROUSOUN
Li passara.
MISE BABEOU
Toutesca,
En plouran mi disie que de la lagno qu’a
Voou plu veire degun...
ROUSOUN
Su lou moumen, pecaire;
Mai d’aoutrei la voudran, se leisso aqueou de caire.
MISE BABEOU
ROUSOUN, qu’a reflechi un moumen.
N’ai v’un per elo que fa ben...
Un ouneste garçoun: travaiho din soun ben,
Que, sunco sei paren mouar, n’en sera lou mestre;
Es a l’ounour dei gen coumo un ome duou v’estre;
Ni cerclo, ni café; lou via jamai en lue:
Lou jou, de soun travai, de soun outaou, la nue
Boulego pa: Si di qu’a lou mariagi en testo:
Diminge, si pourrien touei dous veire a la festo,
Mounte m’an di qu’avie lou bal a surviha,
E, se s’agradon, l’a qu’a leis apariha.
MISE BABEOU
Coumo l’ana ! Lou trin ! Mai n’en sian a la veiho !
Li fa passa tan leou lou despie de l’ideiho !
ROUSOUN
Li n’en voueli parla... Souena-lo, puei veiren...
L’a ‘n prouverbi que di: qu ren assajo a ren;
V’assajarai.
MISE BABEOU
Vou!
MISE BABEOU
ROUSOUN
Vouei; es de la boueno rego,
Aqueou qu’a fa lou maou, se per lou ben s’emplego.
Anna querre Nais, zou...!
Accoumpagno Mise BABEOU a la pouarto, en dian:
Pousquessi ruissi !
Si deviro couro a sorti Mise Babeou e vi Tounin, que d’aqueou tem a
rintra.
CENO VII
ROUSOUN, TOUNIN
ROUSOUN, surpresso de veire Tounin.
Aquelo empego ! Tu ? Que venes faire eici ?
TOUNIN
M’an di que l’eria
ROUSOUN
Qu’es?
TOUNIN
A Mioun, la pastresso
Que resto a nouestre ben, ade, lou maou l’a presso,
E la bailo, qu’a vi qu’ero per esto nue,
Vou mando d’estre lesto, e pa faire faou fue.
ROUSOUN
Li serai.
TOUNIN
Adioucias. Li va vaou dire...
ROUSOUN, que lou reten.
Espero,
Qu’as lou tem. Voueli ti charra coumo ta mero;
Arribes a prepaou: ti voulieou aou chu-chu
Emprendre caoucaren que, couro v’ai sachu,
A tu, Tounin, subran ai pensa...
TOUNIN
ROUSOUN, satisfacho de soun ideio.
Tounin, es lou bouen Dieou que t’a manda m’ount’eri,
Car, tou jus aou moumen eici sies arriba,
Que, per ti n’en fa par, ieou t’anavi trouba,
Devino.. .
A n’un coou, si decido de parla.
L’anan pa per quatre camin.... Sabi
Que ti voues marida...
TOUNIN, en rian.
E m’ooufrisse la gabi...
ROUSOUN, lou galejan.
Mounte l’aoura per vieoure eme tu, digues ren,
La pu gento tourdouro...
TOUNIN, per destournla lou prepaou.
Quan lou moumen vendra...
ROUSOUN, countinuan,
E vendra, moun beou, couro
Va voudras, tu.
TOUNIN, per coupa cour.
Va ben.
ROUSOUN, qu’insisto.
E d’aquelo tourdouro,
Se voulies, t’en pourrieou fa counoueisse lou noum...
Viguen, que mi n’en dies ?
TOUNIN
ROUSOUN
Se sabies, luego de resta coumo uno souco,
Es un vouei que, segu, sortirie de ta bouco;
Vai, fiso-ti, Tounin, en tou ço que ti dieou;
Ti va repeti mai, t’eimi coumo moun fieou;
Sies un brave garçoun, ben vi per tou lou mounde,
E la fiho, crei-vo, que Rousoun ti semounde,
Duou faire toun bouenur, e tu lou sieou... Moun beou,
Digo vouei, e saouras qu’s...
TOUNIN
Coupo subrau cour en vian Mise Babeou qu’avie intra, e un paou
escouta ço que disien, tancado su la pouarto.
Chu !... Mise Babeou...
CENO VIII
ROUSOUN, TOUNIN, MISE BABEOU, su la pouario.
TOUNIN, s’en va de galapachoun.
Daou tem que van charra, un gro moumen foou creire,
Se d’escoundoun avieou la chanco de la veire
Per li dire enca’n coou: eimi que tu !
CENO IX
RONSOUN, MISE BABEOU, toujou tancado.
ROUSOUN, que vi sorti Tounin, en despar.
S’en va
Senso que de soun noum pareisse s’entreva...
Li fa ren...
MISE BABEOU, que, despuei qu’avie intra, si visie
que lou sacrabieou li mountavo, subran:
A la fin, lou sacrabieou m’escapo...
ROUSOUN
Boudieou! Qu’ave ?
MISE BABEOU, mouestran Rousoun.
Jamai s’es vi souto la capo
Daou souleou de cahino ensin ?
ROUSOUN, que n’en resto candido.
Que l’a ?
MISE BABEOU, em’insistançi.
Jamai!
Din moun oustaou !!!
ROUSOUN
Qu’arribo ?
MISE BABEOU
Un toupe parie !
ROUSOUN
Que vou pren?
MISE BABEOU
A ! per la messonjo a vou la poumo !
ROUSOUN, que s’esplico pa soun charpin.
De segu qu’a vira la testo... es fouelo...
BABEOU
Coumo!
Bouta, per que va siegui ave fa co que faou...
ROUSOUN, estounado.
Ieou, Babeou !
MISE BABEOU, que v’afourtisse
Vou, Rousoun.
ROUSOUN
De pantai
MISE BABEOU
De prepaou
Qu’ai oousi...
ROUSOUN
Mai, mounte?
MISE BABEOU, si degounflo.
Fa sa
Santo-Mitoucho...
Su leis i se li faou lei titou, vaou de coucho:
Vou fa pa crento, ana, de li vouhie leva
Lou calignaire qu’a... qu’eici sabia treva !
Vou fa ren que Nais n’en siegue estoumagado,
Mai que la coumissien vou n’en siegue pagado
Per la caligneiris que li voule douna...
ROUSOUN
coumo nequo.
Que dia ?
MISE BABEOU
Ço qu’ave di...
Per elo, es pa’n fena,
Un gourrin, un ibrougno, un jugaire... Per l’uno
Ço qu’es marri, per l’aoutro es la boueno fortuno...
ROUSOUN, que li coumpren ren.
A, de segu, vira cabesso... Que malur!
Babeou !
MISE BABEOU, que vi intra Tounin
Te, lou vaqui, toun pouli rei de cur !
CENO X
ROUSOUN, MISE BABEOU, TOUNIN
TOUNIN, en intran, en despar.
Din sa gabi per ren ai cerca ma bouscarlo...
ROUSOUN
O vene leou, Tounin. L’a Babeou que desparlo.
TOUNIN, surpre.
Gran mero !...
MISE BABEOU, eme deigous,
Que ?... gran mero !
ROUSOUN, la carmo.
Acanen, Babeou...
MISE BABEOU, mume jue.
La gran mero d’un gus coumo tu !
ROUSOUN, eme pieta a Tounin.
Quan ti dieou
Que desparlo !
Que v’a di...
ROUSOUN, a Tounin.
Aro va vies...
TOUNIN, a Mise Babeou.
Un gus, ieou !
MISE BABEOU, en mouestran Rousoun,
Es elo
Que v’a di…
ROUSOUN, candido.
V’ai di, ieou!
MISE BABEOU, d’un er trufe.
Mai, per la dameiselo
De toutesca, l’empacho pa de ti vouihe,
Tou gus que di que sies, la douna per mouihe.
TOUNIN
Si cresen que lou mariagi que Rousoun ven de li semoundre,
e qu’a refusa, es l’encaouvo de sa lagno, a Mise Babeou:
Li sieou... Sabi l’encaouvo aro de vouestro lagno.
Coumpreni tou...
per la rassura,
Se l’a qu’aco que vous encagno,
Anen, plu de charpin !
ROUSOUN, mai que mai nequo.
Boudieou! Quintou travai!
TOUNIN
E Rousoun vou pourra dire s’es pa verai...
Ave cresu qu’eme sei poulidei soumousto
Ooublidarieou ma fe... meriti vouestro sousto.
Si viro daou caire de Rousoun, per temoi.
Viguen, tanto Rousoun, quan m’ave semoundu
La mouihe que sabia, que vous ai respoundu ?
ROUSOUN
Luego de mi respoundre,
fa lou gesto qu’a parti.
Em’un er per li douna de regre.
E t’ooufrissieou Nais...
TOUNIN, s’estouno.
Nais!
ROUSOUN
Vouei... mouestran Babeou
pichouno fiho...
MISE BABEOU
Nais?
ROUSOUN
Vouestro Nais…
à Tounin.
Poou pa mies encapa
Eme tu, daou moumen qu’eme l’aoutro va pa.
TOUNIN, abalooudi.
L’aoutro !
Qu’aoutro ?
MISE BABEOU
Qu’aoutro?
ROUSOUN
Vouei, l’aoutro, aqueou que n’a sa cargo
Lou jue, lou vin, lei fremo...
TOUNIN
Es elo que demargo !
MISE BABEOU
Mai de qu nou parla ?
ROUSOUN
D’aqueou gus de Bounin.
MISE BABEOU
Bounin?
ROUSOUN
Q’en plaço d’eou vou semoundieou Tounin,
A vou, toutesca, puei a n’eou...
MISE
BABEOU
Mai, que
ven faire,
Diga, tanto Rousoun, Bounin din nouestro afaire ?
TOUNIN
Que tron li fa ?
ROUSOUN
Plu ren, mai qu’aro digues vouei.
TOUNIN, qu’aqueou Bounin li va per la testo.
Mai, proumie, qu’es aqueou Bounin que la counouei ?
ROUSOUN, mouestran Mise Babeou
Es elo que va saou...
MISE BABEOU, mai que candido.
Ieou, mai sies rababelo...
ROUSOUN
Esca, n'en parlavian a l’oustaou...
MISE BABEOU, que fenisse per coumprendre.
Sieou de belo;
Es de Tounin soule que mi sieou entreva;
Couro Nais m’a di qu’eici venie treva,
Voulieou saoupre su d’eou vouestro ooupinien.
ROUSOUN
En luego
Ai entendu
Bounin...
MISE
BABEOU, rian.
Vaquito.
ROUSOUN
Aquelo empego…
Alor, l’a que Tounin que la caligno?
MISE
BABEOU
TOUNIN, a Mise Babeou.
E via que sere pa la gran mero d’un gus.
ROUSOUN
Que fadado que sieou ! Voulieou faire uno pacho...
TOUNIN
Boueno tanto Rousoun, que l’a lountem qu’es facho,
Mai, qu’eme vouesto oousido, e la lingo, de ren
Si n’es manca que sie roumpudo...
ROUSOUN
Anfin, va ben
Que ben fenisse.
TOUNIN
Mount’es Nais ?
MISE BABEOU
Que
mi resto
Pecaire, a li leva lou pegin de la testo,
En rian, a Tounin.
Aro que su tei deco a passa lou lissieou...
TOUNIN
Elo, pereou, cresie qu’eri...ço que noun sieou ?
Souena lo.
MISE BABEOU
Nais!
NAIS, de la chambro.
Ven touto agamoutido.
CENO XI
ROUSOUN - MISE BABEOU - TOUNIN - NAIS
ROUSOUN
Arribo testo souto.
MISE BABEOU, en rian.
Quito aquel er.
TOUNIN
Nais!
NAIS, remouchinado.
Mi digues ren.
TOUNIN, per si disculpa.
Escouto...
NAIS, li coupan cour.
Eme co que m’an di, Tounin, as lou toupe
Din l’oustaou mounte sieou de metre mai lei pe !
Sabi l’ome que sies, aro...
TOUNIN
De faribourdo,
Mai escouto e saouras...
ROUSOUN
Que sieou qu’uno cougourdo.
MISE BABEOU, a Nais.
Un paou-vaou se n’a v’un, cresie que m’entrevavi...
TOUNIN,
Nais.
Va vies... Bounin... Tounin…
NAIS, que coumpren.
E qu’ero aqueou qu’eimavi.
MISE BABEOU
Jus
TOUNIN
E davan gran mero a carga toun Tounin,
Senso n’ooublida v’un, dei vici de Bounin...
Mai ieou, ti sieou resta lou mume...
NAIS, rassegurado en plen
O santo joiho !
ROUSOUN
Mai lou pu farço es que, coumo aqueou boueno-voiho
Visieou-que fasie pa, mi passe per lou su
De vouihe vou semoundre un ome daou pessu
Per la famiho, lou travai et lou ben-estre...
Sabes qu ’s ? …
NAIS, dounan, sa man a Tounin.
De moun couar un que n’ero lou mestre...
Toumbo la telo
Pila Louis, Marseille 1911.

:: LES POÈMES ::

A Ounour à la Fino e à Cesar. (Pierre Dominique Testa lou 12 de nouvembre 2007.)
A Fine Gabriel, appelé Fine César … (Pierre dominique Testa, le 12.11.1989)
A vous ma Fine César (Pierre DominiqueTesta, le 17.6.1991.)
A BAGATOUNI ! : LOU BAL (Valèri Bernard)
A Dominique mon épouse bien-aimée. (Pierre Dominique Testa, le 27.12.1988.)
A Grégoire VII. (Pierre DominiqueTesta, le 4 mai 1985 .)
A la bello Bouscarlo, Christine Le Merò d’Alau (Pierre DominiqueTesta lou 4.5.1986 .)
a l'ostau de la vielha (Joan Glaudi Puech)
A Madame Elise Achard, née Reynaud en 1899, à Aspremont, qui vécut à St Pierre d'Argençon où toute sa vie, elle garda ses moutons. (Pierre Dominique Testa, le 18.4.1986.)
A Marie Castelin, née à Allauch en 1892, l'amie et voisine de Marie Ferraud de la rue Lisette . (Pierre Dominique Testa, le 18.1.1986)
A Marie-Jeanne Limousin, née Michel en Mai 1910 à Allauch, dit " la Fiòli ". (Pierre Dominique Testa, le 15.2.1986 .)
A mon neveu Christophe Dupaigne (Pierre DominiqueTesta, le 15.6.1986.)
A Segne Gàrdy, nouest' amable proufessour de literaturo. (Pierre Dominique Testa emé Rita Mazaudier e Lilian Olivier de Rouërgue.)
A Segne GARDY, proufessour d'Occitan à la facurta de letro Paul Valery de Mountpelié. (Pierre Dominique Testa, le 16 12 2005 à Mountpelié, entàntou lou cous de literaturo óucitano de Moussu Segne Gardy, sus l'obro d'Augié Gaillard de Rabastèns au tèms de la refouarmo, que Lilian Olivier de Roudes en Rouergue mi pourgè soun vièi libre pèr )
A touèi leis ensignaire oucitan de Mountpelié (Pierre Dominique Testa, lou 8 de setèmbre de 2003 .)
Aà Mon grand-père, Francis Eymery, né en 1907. (Pierre DominiqueTesta, le 29 11 1986 )
Acènt dóu Miejour (Pierre Dominique Testa, lou 13 de jun 2013.)
Adelimen. (Pierre Dominique Testa lou 6 9 2005 8H.)
AGRIOTAS E POUMETAS (Jousè TELLIER)
Aigo... (Pierre Dominique Testa, lou 24.11.2018)
Alau.....Allauch..... (Pierre Dominique Testa, lou 4 de setèmbre 2022.)
Alino Bernardac. (Pierre Dominique Testa, lou 17 febrié 2010, en gramacimen dei vut de Carèmo d’Alino Bernadac.)
Amelié (Pierre Dominique Testa lou 3 de Febrié 2008. )
Amèu de Rouet en Queyras. (Pierre Dominique Testa, lou 3 de novembre 2023.)
Amitié ? (Pierre Dominique Testa. Ce Soir 11.11 2007, pour Pauline et Cathy de St Victor. )
Amour ... (Pierre Dominique Testa, lou 30.11.2023.)
Amour emmène-moi ... (Pierre Dominique Testa le 19.9.1985)
An nouvèu 2020. (Pierre Dominique Testa lou 1.1.2020 )
Angoisse d'un soir . (Pierre DominiqueTesta le 28 mars 1985 .)
Anniversaire de M. le Maire d'Allauch, Lionel Moisy de Cala. (Pierre Dominique Testa, le 27 octobre 2021.)
Anniversaire de ma mère. (Pierre Dominique Testa, le 9 juillet 2010 pour les 80 de ma mère, née en 1930. )
Anniversàri dei trent'an de Lilian Olivier de La Bastide en Rouërgue. (Pierre Dominique Testa, lou 4.7.2008)
Anniversàri...d'Oulivié... (Pierre Dominique Testa, lou 16 de nouvèmbre 2017…Tres an deja !)
Au vielh castèu (Joan Glaudi Puech de Ménerbes.)
aucèu dins lou cèu. (Pierre Dominique Testa le 16 12 2006 à Barbaraou . )
Aurélie Soldaïni, bon anniversaire pour tes 30 ans. (Pierre Dominique Testa, pour les 30 ans de ma nièce Aurélie Soldaïni, le 19 décembre 2010.)
Aurelìo G. dou Plan de Cuco. (Pierre Dominique Testa le 10.11.2007 )
Aurìgi. (Pierre Dominique Testa, lou 23.10.2019)
Avé Maria (Pierre Dominique Testa, le 11.9.1989.)
Avé Maria, Avé Maria .... (Pierre Dominique Testa le 31 Juillet 2006 .)
Bèla amiga (Joan Glaudi Puech)
Bèu tems. (Pierre Dominique Testa, lou 1 4 2015.)
Bon à rien ! (Pierre Dominique Testa le 8.5.2020.)
Bonjour en touti ( La pastresso espeiandrado ) (Frédéric Mistral, le 2 janvier 1851. ( avant la mise en place de la graphie « mistralienne » ))
Boueno annado 2011. (Pierre Dominique Testa lou 1.1.2011.)
Bouen' annado 2009. (Pierre Dominique Testa, lou 31.12.2008. )
Bouen' annado 2012, Maryse Garcian d'Allauch. (Pierre dominique Testa, lou 10 de janvié 2012. )
Bouen' annado 2014. (Pierre Dominique Testa, lou 1 janvier 2014.)
Bouen' annado 2022. (Pierre Dominique Testa, lou 1 1 2022. )
Bouen' annado 2024. (Pierre Dominique Testa, lou 29 de janvié 2023. )
Boues dins Garlaban. (Pierre Dominique Testa, lou 11.10.2008.)
Bourroulo de Curat ! (Pierre Dominique Testa, lou 2.1.2012.)
Bourroun…. (Pierre Dominique Testa, lou 24 d’abriéu 2019.)
Brago... (Pierre Dominique Testa, lou 23 de setèmbre 2015)
Brise d'Amour. (Pierre Dominique Testa le 7.7.2010. Brise d’amour. )
Camille. (Pierre Dominique Testa, Lundi 19 1 2004, 11 heures .)
Candelouso à St Vitour. (Pierre Dominique Testa, lou 12 1 2008.)
Canta.... (Pierre Dominique Testa, lou 3 de janvié 2017.)
Cap d'an 2014... (Pierre Dominique Testa, lou 30.12.2014.)
Cap d’an 2019 (Pierre Dominique Testa, lou 29.12.2019.)
Caperoun Rouge ! (Pierre Dominique Testa lou 3 de setembre 2022.)
Carce. (Pierre Dominique Testa, le 27.1.2009. )
Carriera Arnaud Danièu. (Joan-Glaudi Puech de Menerbes. )
Cauche- mare. (Pierre Dominique Testa, le 15.3.2007.)
Chant de l'oiseau. (Pierre Dominique Testa le 11 mars 2006 .)
CHICHOIS .... N° 1 ..... (G. Benedit ... 1855 ... )
Chichois ( en entier ) vers en provençal marseillais.1879. (Bénédit Gustave. )
Cigalo. (Pierre Dominique Testa, lou 30 de jun 2010. )
Cigalo... (Pierre Dominique Testa, lou 3 aout 2015.)
Clàudi Vertut de Carci. (Pierre Dominique Testa, lou 17 de setèmbre 2019)
Clàudi Vertut de Carci. (Pierre Dominique Testa, lou 4.10.2019.)
Climatico ! (Pierre Dominique Testa, lou 5 de janvié 2015. )
Cloroquino ! (Pierre Dominique Testa, lou 10 d’abriéu 2020. Au Professour Didier Raoult. )
Comte d'à rebous. (Pierre Dominique Testa, lou 13 d’avoust 2008.)
Couers e couar... (Pierre Dominique Testa, lou 9.9.2017)
Coulòqui Max Rouquette d'abriéu à Mountpelié. (Pierre Dominique Testa., lou 4.4.2008.)
Coumboscuro deis Arneodo. (Pierre Dominique Testa lou 31.1.1993 .)
Coumo la fum (Martine Gonfalone, 5/12/2007.)
Coumunien ... (Pierre Dominique Testa, lou 20.10.2021.)
Couralo Sant Sebastian d'Alau. (Pierre Dominique Testa, lou 3.1.2009. )
Couralo Sant Sebastien d'Alau. (Pierre Dominique Testa. Lou 25 de febrié 2020)
Cournat...... (Pierre Dominique Testa, Alau lou 10.8.2019. À mèi gèns, moun fraire e ma sorre. )
Covid ! (Pierre Dominique Testa, lou 7 de nouvèmbre 2020. )
Cris Yso ... pèr Pierre DOminique Testa. (Pierre Dominique Testa, lou 26.12.2019. A Cris YSO de la Chourmo dis istòri en Prouvençau. )
Curo-biasso ! (Pierre Dominique Testa, lou 23 de janvié 2024. )
Dai... (Pierre Dominique Testa, lou 22 de mai 2015.)
Dangié dangié ... (Pierre Dominique Testa, lou 18.10.2009. )
Daréire l'ourisount (Péire Roux de Santo Lucìo de Coumboscuro, dins vau Grana, valado prouvençalo d'Itàli. ( Aquesto pouesié fuguè facho pèr un escoulan de la pichoto escolo de mountagno pèr un drole dóu vilajoun entre leis annado 2000 e 2004, recampa dins uno antoulougio es)
Darrié jour... (Pierre Dominique Testa, lou 28.10.2017)
Darrièro nuech. (Pierre Dominique Testa, lou 14 de mai 0h10. )
Dèco d'amour. (Pierre Dominique Testa, lou 22 9 2009.)
Dedicàci de « Fino e Cesar », A Dono Rousèto Bileras, (Pierre Dominique Testa, 25.3.2012. )
Degai. (Pierre Dominique Testa, lou 25.1.2009.)
Degoulòu... (Pierre Dominique Testa, lou 4.12.2019, pèr Santo Barbo.)
Demòni... (Pierre Dominique Testa, lou jour de Pasco 31.3.2013. « Diabolicus…. »)
Demoucrate. (Pierre Dominique Testa, lou 18.1.2020)
Départ de Marie-louise Michel, née à Allauch en 1920. (Pierre Dominique Testa, le 10.8.2008.)
Depremido. (Pierre Dominique Testa, lou 25.10.2010.)
Dernier voyage de Thibault et d'Eliot. (Pierre Dominique Testa. Le 8.11.2009. A mes cousins, les jumeaux Thibault et Eliot Guimbergue-Bagard de Clermont-Ferrand, partis trop tôt pour le Ciel le 4 juillet 2009.)
Désiré SUOU de Villecroso dins Var. (Pierre Dominique Testa, lou 13.10.2009.)
Despartènço de ma grand à 110 an. (Pierre Dominique Testa, lou 28 aout 2017.)
Despartido d’Óulivié Billet. (Pierre Dominique Testa, lou 8 de desembre 2014.)
Diàussi 'n Carèmo. (Pierre Dominique Testa, lou 17 de mars 2022.)
Diéu. (texte de Frère Danick Labinal, franciscain à Brives, traduit par Pierre Dominique Testa, le 29 mars 2012. )
Dins quàuquei jour... (Pierre Dominique Testa, lou 13 d’avoust 2008.)
Divino Pouesié. (Pierre Dominique Testa, lou 22.10.2010. A Jean Claude Foret, autour oucitan e proufessour de literaturo à la facurta Paul Valery de Mountpelié. )
Dono Gorlié de Castèu-goumbert. (Pierre Dominique Testa, lou 6 novembre 2013. A Dono Gorlier, lachièro à Castèu-goumbert.)
Dos ivers. (Poésie envoyée par : mo@, le 6.12.2007. )
Duberturo de la froumajarié en 2022... (Pierre Dominique Testa, lou 21 d'outobre 2022. )
Dùbi... (Pierre Dominique Testa, lou 28 d'abriéu 2015 .)
Eiguiero : à n'uno chatouno d'Eiguiero en guierdoun de soun retra (Baroun Guillibert, lou chapòli di poutoun, dins la revisto " escolo de lar " du 21 décembre 1902)
Ela (Joan-Glaudi Puech, pouèto de Menerbes.)
En Chino 1 (Pierre Dominique Testa, lou 12 de setèmbre 2013.)
En Chino 10 ... (Pierre Dominique Testa, lou 15 juillet 2017.)
En Chino 11. (Pierre Dominique Testa, lou 11.11.2017. )
En Chino 12. (Pierre Dominique Testa, lou 19 de desèmbre 2017…)
En Chino 2 (Pierre Dominique Testa, lou 14 11 2015)
En Chino 3.... (Pierre Dominique Testa, lou 20.12.2015.)
En Chino 4. (Pierre Dominique Testa)
En Chino 5. (Pierre Dominique Testa; lou 8 de jun 2016.)
En Chino 6 (Pierre Dominique Testa, lou 20 d’Outobre 2016.)
En Chino 7. (Pierre Dominique Testa, lou 7 de janvié 2017)
En Chino 8. (Pierre Dominique Testa, lou 4 de febrié 2017.)
En Chino 9 (Pierre Dominique Testa, lou 9 abriéu 2017)
Enchâtrat. (Pierre Dominique Testa lou Dimènche 27 d'Avoust 2006)
Escuso ! (Pierre Dominique Testa, Allauch lou 18 de nouvèmbre 2022. )
Esperanço de Printems. (Pierre Dominique Testa, lou 5.4.2008.)
Espèro de printèms. (Pierre Dominique Testa, lou 17 de mai 2010. )
Espèro d’amour. (Pierre Dominique Testa, lou 13.3.2010.)
Estiéu estoufaire ! (Pierre Dominique Testa, lou 4.9.2019.)
Estraturo ! (Pierre Dominique Testa, lou 06.03.2020.)
F.rançois de Montsabert : départ (Pierre DominiqueTesta, le 22.11.1990.)
Fabienne Girard de St Pierre d'Argençon. (Pierre Dominique Testa, le 27.12.2007 )
Fàci de Bòchi !!!! (Pierre Dominique Testa, lou 11 de nouvèmbre 2020. )
Fai de nèu (Joan Glaudi Puech)
Fauteuil...roulant... (Pierre Dominique Testa le 23 mars 2018.)
Felibre faus (Pierre Dominique Testa, lou 9.2.2008)
Felibrige. (Pierre Dominique Testa. lou 28 de setèmbre 2020.)
Fèsto de la Musico 2010 pèr la Glèiso d'Alau. (Pierre Dominique Testa, lou 8 de mai 2010. )
Fèsto dóu Trabai : lou 1 de Mai !!! (Pierre Dominique Testa, lou 2 de mai 2021.)
Fête des mères (Pierre DominiqueTesta le 3 Juin 1993.)
Feu. (Pierre Dominique Testa le 11.12.2007.)
Fifi et Belé, Rose et Antoinette Mouren, nées en 1893 et 1888, à Marseille sur la Corniche. (Pierre Dominique Testa le 24.12.1987.)
Fin de mai 2011. (Pierre Dominique Testa, lou 30 mai 2011.)
Finimound à ma Fiholo Louise Longeon d'Eyguières. (Pierre Dominique Testa, le 23.12.2007.)
Fouele... (Pierre Dominique Testa, lou 20 febrié 2018. Pèr AD)
Fragileta (Martine Gonfalone)
Franciscan. (Pierre Dominique Testa, lou 20.9.2008)
Fre 2023 .... (Pierre Dominique Testa, lou 8 de febrié 2023.)
Freduro (Pierre Dominique Testa lou 21 de febrié 2015.)
Froumàgi de Barbaraou-Rouet. (Pierre Dominique Testa, lou 2 de desèmbre 2023.)
Froumàgi d'ALLAUCH ... (Pierre Dominique Testa, Rouet en Queyras lou 8.3.2022.)
Frumo.... (Pierre Dominique Testa, lou 1 de setèmbre 2012. )
Fue...... (Pierre Dominique Testa, lou 26 de nouvèmbre 2022.)
Fueièto. (Pierre Dominique Testa, lou 20.01.2020. )
Galòiei Pasco sout COVID ! (Pierre Dominique Testa, lou 4 d'abriéu 2021, Jour dei Pasco. )
Garlaban... (Pierre Dominique Testa, lou 26 d’abriéu 2015.)
Gast ! (Pierre Dominique Testa, lou 16 de Julié 2014. )
Gau de viéure ... (Pierre Dominique Testa, lou 21 de janvié 2023.)
Getset (Pierre Dominique Testa, ALLAUCH lou 27.12.2020 )
Gèu dins Garlaban. (Pierre Dominique Testa, lou 19 desembre 2009, que defouero faguè -7° dins Garlaban. )
Gigant d'aubre.... (Pierre Dominique Testa, Allauch lou 20.5.2023.)
Glàsi d'ivèr ... (Pierre Dominique Testa, lou 27 de febrié 2018. )
Gramaci à l'istourian Reinié Merle. (Pierre Dominique Testa, lou 9.2.2010 A l’istourian Segne Reinié Merle que mi mandè sèis astruch pèr lou trabai de ma tèsi de lengo d’O, que soustenguèri lou 11 desèmbre 2009 à la facurta Paul Valery de Mountpelié sus Désiré Suou de Villecroze dins Var.)
Groussié, groussié ..... (Pierre Dominique Testa, lou 29 mai 2013.)
Homélie en vers du P.Mauvaisin. ( Marseille St Valentin 2011 ) (Père Rémy de Mauvaisin+)
Hommage à René Roig, un ami disparu en avril 2003. (Yves La Macchia)
Hugues Madesclaire : Adiéu . (Pierre Dominique Testa, lou 24.4.2010. En memòri de Hugues Madesclaire trouba lou 21.4.2010 escoutela au siéu dins la clastro de Santo Margarido, parròqui de Marsiho. )
Hymne d'Amour (Pierre Dominique Testa le 5.3.1996 retour de St Véran. )
I a pron (Auban BERTERO)
Incèns... (Pierre Dominique Testa, lou 16 de mai 2015.)
Istòri marsihès ( CIEL d'Oc ) (autour descounoueissu)
Iver 2010. (Pierre Dominique Testa, lou 20.3.2010. )
IVON GAIGNEBET Felibre de Touloun (Pierre Dominique Testa, lou 4 de janvié 2020.)
Jacky Ilouze. (Pierre Dominique Testa, le 15.11.1987)
Jaque Figon (Pierre Dominique Testa le 7.8.1984)
Jaque Miranne E Nanci (Pierre Dominique Testa, le 15.12.1985)
Jas (Pierre Dominique Testa, lou 31.1.2008.)
Jauffre (Joan-Glaudi Puech de Menerbes. )
Je t'aime. (Pierre Dominique Testa, pour mon amour le 6.10.2009.)
Jeanne Négrel d'Allauch : ' iaià ". (Pierre Dominique Testa, le 9 Mai 2008.)
Jubilé de Monsieur Louis Ardisonne. (Pierre DominiqueTesta, le 4.5.1991.)
Jùli Coupier a 100 an ! (Pierre Dominique Testa, lou 19.3.2019, pèr lei cènt an de Segne Jùli Coupier, lexicografe e creaire dou diciounàri Francès-Prouvençau « Lou Coupié » pareissu en 1989.)
Julié matinié... (PierreDominique Testa, lou 6 juillet 2010. )
KTO d'Allauch ! (Pierre Dominique Testa, lou 13.12.2010. A mèis ami KTO qu’an fougna la Messo de Miejo-nue.)
La band' à Sant Ro. (Pierre Dominique Testa, lou 30.10.2010. A Antoine.)
LA BOURGARIE (Henri VALEZ)
La Cabano. (Pierre Dominique Testa, lou 23.8.2014. )
La Cigalo e la Fournigo. ( archiéu CIEL d'Oc. ) (Marius Bourrelly, à Marseille 1872 chez Gueidon. )
La coumunioun di Sant (Frédéric Mistral, Arles Abriéu 1858 )
La daoio. (Pierre Dominique Testa, lou 20 de setèmbre 2009.)
La darrièro Peissounièro dóu viei Marsiho. (Pierre Dominique Testa, lou 9 de mars 2018. )
La dicha de la figuiera. ( N°20 ) (Philippe Gardy, 2002 Trabucaire. )
la fac de letro de Mountpelié (Pierre Dominique Testa lou 20 d'Avoust 2005)
LA FOURNIGO ET LOU GRIET (Marius Decard. )
La fre 2012. (Pierre Dominique Testa, lou 13 de febrié 2012. Uno fre de loup -10 !)
la lèbre d'argent (joan claudi puech)
La Mère Sartòri, dit Magali. (Pierre Dominique Testa, le 4.7.1989,)
La Mort de Tante Augusta. (Pierre Dominique Testa, le 17.1.1987)
La nuèch ( pouesié deis escoulan deis escolo de Coumboscuro ... ) (Liliano Menardo de l'escolo de Coumboscuro en Itàli prouvençalo de la val Grana.)
La pèira d'asard (Jean-Claude Forêt 1990. )
La Rèino Sabo. rouman. ( Archiéu CIEL d'Oc ) (Jóusè BOURRILLY)
LA REVOUIRO DE LA JUSTICI (MARIUS DECARD 1875 ( lengo d'O de Marsiho, grafìo founetico. ))
La source de l'Amitié (25.01.2008) ; en réponse, par courriel, à l'éloge d'un ami sur l'hospitalité de votre humble rimeur... (Yves La Macchia)
La Vièio… (Pierre Dominique Testa, lou 20.1.2011. )
Laid !!! (Pierre Dominique Testa, ALLAUCH lou 3 de desembre 2022.)
Languitudo de la fac de Mountpelié (Pierre Dominique Testa, lou 4 de julié 2010. A touei leis estudaire de la fac de Mountpelié qu’an chausi la lengo d’Oc pèr sèis estùdi en 2010. )
Laus à Roger GENSOLLEN de la Farlède 83. (Pierre Dominique Testa, lou 13 d’abriéu 2009, Laus à Segne Gensollen Presidènt de l’AVEP à la Farlèdo dins Var que mi prestè gentamen soun manuscrich de Désiré Suou 1851.)
Laus au Proufessour RAOULT. (Pierre Dominique Testa, lou 30.03.2020.)
Lavàssi de desembre ... (Pierre Dominique Testa, lou 13.12.2022.)
Le berger. (Pierre Dominique Testa, pour Pierre B le 3 1 2005 )
Le dernier Poilu (Pierre VIRION)
Le Temps du Bonheur (Yves La Macchia)
Le vieux Massot. de St Pierre d'Argençon en 05, né en 1889. (Pierre DominiqueTesta, le 12.7.1987.)
Légende de Saint Christophe. (Pierre Dominique Testa de St Victor, le 1.3.2008, sous la statue de St Christophe dans l’église de la Palud à Marseille.)
Lei 4 Sant de glaço de Prouvenço. (Pierre Dominique Testa lou 21.1.2011.)
Lei beatitudo segound Sant Matiéu Cap 8. (Pierre Dominique Testa, lou 8 aout 2016 à la demande du Vicaire Général le révérend Père Pierre Brunet.)
Lei bourdiho. (Pierre Dominique Testa, lou 30.10.2017. )
Lei Capelan. (Pierre Dominique Testa, lou 11.2.2010. En oumenàgi à touei lei Capelan que m’an abari.)
LÈI DOUEI GOURNAOUX (J.H.D de Marseille. 1844.)
Lei faus bourgès. (Pierre Dominique Testa, lou 27 desembre 2013.)
Lei Garcin de St pierre d'Argençoun (Pierre Dominique Testa , lou 22.112007)
Lei marchand dóu Tèmple. (Pierre Dominique Testa, lou 6 janvié 2023. )
Lei mot groussié !!! (Pierre Dominique Testa, lou 30.5.2013.)
Lei mouart. (Pierre Dominique Testa, lou 2 de nouvèmbre 2014.)
Lei Pèro de Timon-David. (Pierre Dominique Testa, lou 16.3.2010. )
lei pichots conius gris (joan glaudi puech)
LEI PLAINTO DE MISE MARIO ( archiéu CIEL d'Oc ) (BACIGALUPO J. A. Marseille – 1855 Typographie et Lithographie Arnaud et )
Lei viei ... (Pierre Dominique Testa, ALLAUCH lou 10.11.2021.)
Lei " Pelerin d'Oc " de Mountpelié (Pierre DominiqueTesta lou Dissate 30 12 2006, adematin 7H30 à Barbaraou, que Jerèmio Bucchièri e Matiéu touei dous de Mountpelié, escoulaire à "Paul Valery", mi venguèron vèire pèr vesita Marsiho . )
Leis oousseous sount de besti !… ( archiéu CIEL D'Oc ) (ALFRED CHAILAN. ( lengo d'O maritimo de Marsiho ))
leis uelhs verds (joan glaudi puech)
Lèngo d’O. (Pierre Dominique Testa, lou 1.1.2019)
Lengo e tripaio (Pierre Dominique Testa, lou 22.9.2008.)
Léonie Monge, née en 1881 à Allauch , qui me parlait patois. Pour Rosette Monge, sa belle-fille.. (Pierre Dominique Testa le 9 Mai 1986,)
LES GARRABIERS EN FLORS ( archiéu CIEL D'Oc ) (Laurent RUFFIE)
Lettre de Martine Gonfalone à « lexiqueprovencal.com » (Martine Gonfalone de Barjols en 83 et Patrick Simon de Montréal. )
Li Saladello. ( archiéu CIEL d'Oc ) (Mèste Eisseto ( né en 1831 à Manduel ). )
Lilian Olivié bouen anniversàri. (Pierre Dominique Testa, lou 13 juillet 2008. En recouard di douei jour de l’anniversàri de Lilian Olivier de Teulière en Rouërgue, amèu de la Bastido pròchi Vilofranco.)
Lingo de Barrouiho ( pèço de tiatre ) (Pila Louis, Marseille 1911. )
Lino drecho pèr leis eleicien 2020 ! (Pierre Dominique Testa, lou 14.03.2020.)
LO PENHEIRE (Henri Valez)
Lo lume (Joan-Glaudi Puech. )
Lou Calen, Touloun 1908. ( lengo d'O vareso ) (Pèire FONTAN)
Lou Capelan e lou Boui-abaisso... (Pierre Dominique Testa, lou 9 février 2021.)
Lou Clan ! (Pierre Dominique Testa, lou 31.8.2021.)
Lou darrié pelous (Pèire VIRION)
Lou mouart de fam ... (Pierre Dominique Testa, lou 8.1.2021.)
Lou paisan au tiatre. (Fortuné CHAILAN ( Lengo d'O de Marsiho ))
Lou Pastre. (Pierre Dominique Testa lou 24 de decèmbre 2004 , pour Pierre B .)
Lou Rabayaire de Martegalado ( Occitan maritime de Marseille ) (Marius FERAUD )
Lou Roucas. (Pierre Dominique Testa, lou 14 d'outobre 2020.)
Lou Sermou dal curat de Cucugna ( archiéu CIEL d'OC ) (ACHILLE MIR ( Lengo d'O de Carcassouno ) )
Lou tèmple dei Frumo (Pierre Dominique Testa, lou 15.2.2018….apoundesoun sus lou temple dei frumo, vougu pèr moun fiéu dins lou raconte. )
Loueiso Lonjon... (Pierre Dominique Testa, lou 9 juillet 2016. Pèr ma fiholo, Loueiso Lonjon d’Eyguières, Priéuresso de nouesto Rèino d’Arle.)
Louis Ardisonne. (Pierre Dominique Testa le 22 avril 1994 .)
Louise Lonjon d'Eyguières. (Pierre Dominique Testa, lou 4 de janvié 2009. A ma fiholo Louise Lonjon d’Eyguières. )
Louise Michel de Tite-tite. (Pierre Dominique Testa, St Rock lou 26 de Setèmbre de 2003 )
Loup... (Pierre Dominique Testa, lou 1 d'outobre 2020.)
Lous Cants de l'Aubo (ARNAVIELLE Albert - )
Lucas, moun felen. (Pierre Dominique Testa, lou 28 septembre 2018. Pèr la neissènço de moun felèn, Lucas Testa, neissu à Nordendorf Allemagne, le 19 aout 2018. )
Lune d'amour. (Pierre Dominique Testa, le 22.11.2007,)
Lune triste. (Pierre Dominique Testa, le 13.9 .2008.)
Luno. (Pierre Dominique Testa, lou 30 d’avoust 2016.)
Lus (Pierre Dominique Testa, lou 9.2.2019)
L'abat Cifèr ! (Pierre Dominique Testa, lou 11 de setèmbre 2021.)
L'Abat Marcel Petit de Rafèlo lès-Arles. (Pierre Dominique Testa lou 4 d'Avoust 2005 )
L'amandier . (Pierre Dominique Testa, le 26.2.1992.)
L'ami. (Pierre Dominique Testa, lou 28.4.2009.)
L'amourié de Jerome. (Pierre Dominique Testa, lou 21 jun 2021. )
L'ATLANTIDO DE MOSSEN JACINTO VERDAGUER ( REVIRADO EN PROUVENÇAU PER JAN MONNE Majourau dóu Felibrige, Chivalié de l’Ordre Reiau de la Courouno-de-Roumanìo 1888) (Verdaguer. )
l'aucèu lou gaudre e leis estello. (Pierre Dominique Testa lou 11 de Setèmbre de 2003)
L'autbois (joan Glaudi Puech)
L'autbois (seguida) (joan Glaudi Puech)
L'èstre e l'avé ! (Pierre Dominique Testa, lou 30 janvier 2013, pour l’anniversaire de mon épouse.)
L'ome de pas ! (Pierre Dominique Testa, lou 9 de julié 2021.)
L'Or di Cevèno : Cant II Magalouno. (Leoun Teissier. )
L'usino. (Pierre Dominique Testa lou 13.5.2009, le beau jour de ND de Fatima. )
L’abet . (Prosper Estieu, recueil « Las Oras Cantairas », 1931 chez Privat-Didier, Ecrit en graphie classique, dite graphie normalisée, ou graphie occitane.)
L’ase Bortomieu (Joan-Glaudi Puech de Ménerbes.)
L’aveni dóu Moulin d'Auguste Chauvet de Comps sur Artuby (Josette Chauvet du Moulin de Comps sur Artuby. Draguignan pour la chandeleur )
L’embecile ! (Pierre Dominique Testa, lou 14.2.2018.)
M. de CALA : lou COUNSE d'ALAU counfourti. (Pierre Dominique Testa, lou 10.11.2021)
Ma mouart. (Pierre Dominique Testa, lou 23 d'outobre 2021. )
Ma vilo (sistino) (Andriéu Saldinari)
Madalèno de Sant Vitour. (Pierre Dominique Testa, lou 29 de nouvèmbre 2007.)
Mai Mounte vas ? (Pierre Dominique Testa lou 1.9.2008.)
Majourau. (Pierre Dominique Testa lou 18.2.2008.)
Mar. (Joan-Glaudi Puech de Ménerbes.)
Marcel Cazeau de Mouriés, lou baile pastre deis Aupiho. (Pierre Dominique Testa lou 26.3.2008. Pouèmo pèr Segne Marcel Cazeau de Mouriés, lou baile pastre deis Aupiho. )
Margarido 1861. (Marius TRUSSY Paris 1861: Hooumagé ei bravèi gèn de Sorgué, ma vilo natalo et sa lu ! Paris, 19 dé mars 1861.)
Marie-Jeanne Eymery a 99 ans. (Pierre Dominique Testa, le 13 juin 2010, pour les 99 ans de ma tante Marie-Jeanne Eymery, née Aillaud à Allauch en 1911, et qui a sauvé ses amis juifs, la famille Cohen, de la folie meurtrière nazie entre 1942 et 1945 en les cachant dans les combles de l’)
Marijano Fiòli d'Allauch ( 1910-2009 ) (Pierre Dominique Testa, lou 5.11.2009, lou jour de la mouart d’aquesto que m’abariguè emé tant d’amour, Marie-jeanne Limousin, nado Michel en mai 1910, que disian « Tata Fiòli ». )
Marius Servoin (Pierre Dominique Testa, lou 5 julié 2O19, A Marius Servoin. Pouèto deis Pais d’O.)
Marseille (Saint Martin Clément)
Marsiho la bello.... (Pierre Dominique Testa, lou 6 novembre 2021.)
Mas dei Courbet, à Boulèno. (Pierre Dominique Testa, lou 29.3.2008.)
Masquèto. (Pierre Dominique Testa, lou 8.1.2011. )
Mastramale. (Joan-Glaudi Puech de Menerbes.)
Mau-couar. (Pierre Dominique Testa, le 3.9.2009.)
Mei cinquant 'an !!! (Pierre Dominique Testa lou dimar 22 de setèmbre, après la repeticien qu’avèn agu dins la Glèiso d’Alau. )
Mèi felen... (Pierre Dominique Testa, lou 27.7.2021 Pèr mèi felèn Lucas e Liso Testa.)
Mèis 60 an !!! (Pierre Dominique Testa, lou 21 septembre 2019. Mèi Seissant’ an. )
Mentino ........... Pouèmo prouvençau en douge cant, à Marsiho 1907 (Jan Monné )
Mès de Marìo, A Sebastien mon fils. (Pierre Dominique Testa, le 13.5.1987.)
Mes frères étoillés. (Pierre Dominique Testa le 14 3 2006.)
Messa en Lenga d’Òc 1972 ( grafia classica ) (L'Eglise)
Messe de Minuit 1985 à Allauch. (Pierre Dominique Testa, le 23.12.1985. )
Messo de Miejo-nuech 2008 à Allauch. (Pierre Dominique Testa, lou 23 de desembre 2008. )
Mèstre de la Naturo. (PierreDominique Testa, lou 6 juillet 2010. )
Migraire...d'Eritrio... (Pierre Dominique Testa, lou 14.6 2015.)
Migrant. (Pierre Dominique Testa, lou 4 de novembre 2016.)
Minoutòri.... (Pierre Dominique Testa, lou 4 de desembre 2015. )
Misèri (Pierre Dominique Testa, lou Dimenche 27.1.2008.)
MISSAU E RITUAU EN LENGO NOSTRO (L'Eglise)
Mon épouse bien-aimée. (Pierre Dominique Testa, le 27.12.1988.)
Mont Viso. Chapelle de Clausis à St Véran en 05. (Pierre Dominique Testa, le lundi soir 29 Août 1994.)
Mouart de Jùli Coupier à 101 an. (Pierre Dominique Testa lou 1.12.2020, lou jour de la mouart de Jùli Coupier, creaire dóu diciounàri Français-Provençal, estampa en 1995.)
Mouart dei pastre.... (Pierre Dominique Testa, lou 2 novembre 2017. )
Mouart d'Alau prouvençau. (Pierre Dominique Testa, lou 28.12.2021.)
Mouart. (Pierre Dominique Testa, lou 20 de janvié 2009.)
Mouart. (Pierre Dominique Testa, lou 6 d’abriéu 2019, pèr Myriam Massabuou Segondé.)
Mouié.... (Pierre Dominique Testa, lou 5 d’avoust 2015.)
Moun amigo la Mouart. (Pierre Dominique Testa, lou 11.9.2010. )
Moun fraire Jorgi... (Pierre Dominique Testa, lou 29 de desembre 2016 )
Mounastèri... (Pierre Dominique Testa, lou 13 de juin 2015.)
Muertre d'enfant eis Americo. (Pierre Dominique Testa, lou 16.12.2012, après lou fusihamen bestiassas de mai de 20 enfantoun e de sèis istitutour en Americo. )
ND du Castèu, d'Alau. (Pierre Dominique Testa, à moun frère George Testa, lou 7.9.2008)
Nèblo (Martino Gonfalone, lou 8 de decèmbre 2007)
Neissenço de Clemenço Zaccheo. 1982. (Pierre Dominique Testa, lou 1.6.1982 . )
Neissènço de moun fiéu. (Pierre Dominique Testa, lou 1 de Jun 2011, Neissènço de moun fiéu Sébastian lou 1.6.1982. )
Nèu à Allauch dins Garlaban. (Pierre Dominique Testa, lou 9.1.2009. A Sebastien mon fils. )
Notre Dame...de la Gàrdi.... (J.B GARNIER (Marsiho, 1883))
Nouesto Damo dou Castèu d'Alau. (Pierre Dominique Testa, lou 10.9.2010, Preguièro à Nouesto Damo dóu Castèu d’Alau. )
Nouesto Damo dóu Rousàri (Pierre Dominique Testa, lou 15 d’avoust 2010.)
Nouvè 2009 à Alau. (Pierre Dominique Testa, lou 26.12.2009. La pluèio de brefounié calè just pèr Descento e pèr la durado de la Messo de Miejo-nuech … ! )
Nouvé 2010 à Alau. (Pierre Dominique Testa, lou 24.12. 2010.)
Nouvé 2013. (Pierre Dominique Testa, lou 11 de desembre 2013.)
Nouvè 2016 dins Alau.... (Pierre Dominique Testa, lou 24 de désembre 2016.)
Nouvé de la Chourmo dis istòri en Prouvençau. (Pierre Dominique Testa, lou 24 desembre 2019.)
Nouvé de l'Estello....d'Alau.... (Pierre Dominique Testa, lou 23.12.2022)
Nouvé dei Clerjoun 2017 (Pierre Dominique Testa, lou 21 de desèmbre 2017…)
Nouvé dei gatamiaulo ... (Pierre Dominique Testa, lou 16 de desèmbre 2023.)
Nouvé dei Ripoux ! (Pierre Dominique Testa, lou 16.12.2022. )
Nouvé dóu Covid ! (Pierre Dominique Testa, lou 20.12.2020.)
Nouvé dóu curat. (Pierre Dominique Testa, lou 21.12.2021.)
Nouvé dóu Roudelet de Castèu Goumbert. (Pierre Dominique Testa, lou 19 de desembre 2021.)
Nouvé dóu Virus ! (Pierre Dominique Testa, Allauch lou 24 décembre 2020.)
Nouvé d'Alau. (Pierre Dominique Testa, lou 26 de desembre 2018.)
Nouvè d’encuei. (Pierre Dominique Testa, lou 12.12.2019)
Nouvé Nouvé 2007. (Pierre Dominique Testa lou 21 décembre 2007.)
Nouvèmbre 2023. (Pierre Dominique Testa, lou 8 de nouvèmbre 2023.)
Nouvèmbre... (Pierre Dominique Testa, lou 5 de Nouvèmbre de 2019.)
O Divin Creaire (inconnu)
Obro de Batiste ARTOU (Modeste Touar) archiéu dou CIEL d’Oc – Mai 2006 (BAtisto ARTOU ( Modeste TOUAR ) )
Obro Prouvençalo de Clouvis Hugues ( 1851-1907 ) (Clouvis Hugues )
Octave... (Pierre Dominique Testa, lou 4 de setèmbre 2022. )
Ode à Claire (Yves La Macchia)
Odieux odieux ! (Pierre Dominique Testa le 23.9.2008.)
Odo à Mirabèu ( archiéu CIEL d'Oc ) (F. Martelly : )
Ooo Tu... (Pierre Dominique Testa, lou 19 de juin 2017. )
Ounour à la Fino e à Cesar. (Pierre Dominique Testa lou 12 de nouvembre 2007.)
Ouro...l'Ouro que tugo... (Pierre Dominique Testa, lou 25 de julié 2015.)
Ourtanso. (Pierre Dominique Testa, lou 3 de mai 2015.)
Oustau d'Alau...à Marie-thérèse Guien. (Pierre Dominique Testa, lou 11 mars 2015.)
Paire Nouvè.... (Pierre Dominique Testa, lou 20.11.2019)
Pantai de Coulombino (Martine Gonfalone, 26 février 2008)
Pantai d’ivèr. (Pierre Dominique Testa, lou 10.2.2018.)
Pantai.... (Pierre Dominique Testa lou 6 de febrié 2015.)
Papiste ! (Pierre Dominique Testa lou 29.02.2020.)
Papo Clemènt V (Clovis Hugues. )
Paradis. (Pierre Dominique Testa lou 29.12.2007. Pèr lei parrouquian de la Trinita, carrièro de la Palud à Marseille, enciano abadié dei Trinitàri. )
Pas grand Chose. (Pierre Dominique Testa, matin du 15.9.2008)
Pasco 2017.... (Pierre Dominique Testa, lou 16 d’abriéu 2017, Sant jour de PASCO.)
Pasco e la Vièio ! (Pierre Dominique Testa, lou 9 d'abriéu 2022. Pasco 2022.)
Pasco... (Pierre Dominique Testa, lou 5 avril 2015.)
Passaroto.... (Pierre Dominique Testa, lou 22 de julié 2021.)
Passion. (Pierre Domonique Testa, le 31.3.1990.)
Pastre à Barbaraou... (Pierre Dominique Testa, lou 29 11 2012.)
Pastriho à Barbaraou... (Pierre Dominique Testa, lou 11 de janvié 2014.)
Paul Caire d'Eyguièro festèjo sèi 80 an. (Pierre Dominique Testa lou 3 de julié 2010. Pèr lei 80 de Paul Caire d’Eyguièro. )
Pecaire... (Pierre Dominique Testa lou 10 de janvié 2015.)
Peço d’artifìci (Martine Gonfalone)
Pèr Alìci Zachéo (Pierre Dominique Testa le 13.5.1985)
Pèr Pèire Raimoundo d’Allauch né en 1914, qu’a mantengu 80 an de tèms la Prouvenço drecho e fiero de sa culturo e de sa lengo. (Pierre Dominique Testa, lou 15 juillet 2008. )
Perfach... (Pierre Dominique Testa, lou 21.11.2018)
Philippe Martel (Pierre Dominique Testa, lou 29 de setèmbre 2016.)
Pierre Bello, troubaire marsihès 1853. (Pierre Bellot, 1853.)
Pierre Pessemesse... (Pierre Dominique Testa, lou 11 desembre 2018)
Pinte li coulour de ma vilo (Andriéu Saldinari)
Plóu ... e plóu ... (Pierre Dominique Testa, lou 10 février 2024.)
Pluèio ... countùni ... (Pierre Dominique Testa, lou 9 de mars 2024.)
Pluèio dins Garlaban. (Pierre Dominique Testa, lou 8 d’outobre 2008.)
Pluèio novo... (Pierre Dominique Testa, lou 1 avril 2017.)
Pluèio... (Pierre Dominique Testa, lou 24 jun 2015. Pèr lou jour de Sant Jan.)
Poème pour Anne-Marie Conscience Berne de Plan de Cuques. (Pierre Dominique Testa le 6.4.1990.)
Pouesié de Jousé Diouloufet 1771-1840. (Diouloufet.)
Pour ma Mère. (Pierre DominiqueTesta, le 29.5.1987)
Pour Marie-Paule, Nicolas et Aurélie, ma sœur, neveu et nièce. (Pierre Dominique Testa, le 7.12.1991.)
Pour "la quarantaine" d'une Amie (Yves La Macchia)
Preguièro à Sant Jóusé, (Pierre Dominique Testa, lou 16 avril 2017.)
Prière à Marie. (Pierre Dominique Testa, le 16.7.1991.)
Prière du matin . (Pierre Dominique Testa, Montpellier le 20 1 2004,.)
Prière du soir. (Pierre Dominique Testa le 3.3.2005)
Prière Scout - Preguiero Escout. (Chantée par le groupe Scout d’Europe de l’Abbaye de Saint Victor le 11 Novembre à 9H )
Primo... (Pierre Dominique Testa, lou 1 4 2015.)
Printemps ... A ma maire . (Pierre DominiqueTesta, le 10.3.1985.)
Printèms 2008. (Pierre Dominique Testa, lou 30.3.2008.)
Printems à Alau. (Pierre Dominique Testa, lou 5.4.2008.)
Pròche la Bocariá ( Barcelona ) (Joan-Glaudi Puech de Ménerbes.)
Protopoèmes. (Alban Bertero.)
Prouvèrbi pèr Sebastien, moun fiéu. (Pierre DOminique Testa lou 14.2.1989)
proverbe tibétain en patois alpin (sur un châlet près de Réallon (05))
Quand reviendras-tu ? (Pierre Dominique Testa le 12 1 2006 .)
Rampau 2008. (Pierre Dominique Testa, lou 25.3.2008. )
Rasclèto ! (Pierre Dominique Testa, lou 20 de desèmbre 2023. )
Rassa Rasseje : Aurillac 1978. (Pierre Miremont d'Aurillac. )
Recouard de moun ami. (Pierre Dominique Testa, lou 29.1.2019.)
Reflets. (Pierre Dominique Testa, le 5.3.1996 à St Véran.)
Rèino Naïs. (Pierre Dominique Testa, lou 24 de janvié 2020.)
Retour de ski. (Pierre Dominique Testa le 8.2.2011. Retour de Ski.)
Rêve triste pour Jacky (Pierre Dominique Testa le 5.5.1988.)
Rois Mages. (Pierre Dominique Testa, le 1 décembre 2007.)
ROUET en Queyras.... (Pierre Dominique Testa, ROUET lou 23 d'avoust 2022.)
Roussignóu... (Pierre Dominique Testa, lou 10 de mai 2015. )
Route vers ND de Fatima. (Pierre Dominique Testa le .5.1994)
Routo .... (Pierre Dominique Testa, lou 10 de mars 2023. )
Sa Voix. (Pierre Dominique Testa le 24.6.1986)
Sacha Barra, neissènço d'un cousin miéu à Barjòu. (Pierre Testa, lou 25.1.2010. Pèr Sacha Barra de Barjòu, un nouvèu pichoun cepoun pèr nouesto famiho.)
Sago.... (Pierre Dominique Testa lou 18 febrié 2023.)
Salutation au jeune poète François-Xavier Rigaud. (Pierre Dominique Testa, le 27.1.2010. François-Xavier Rigaud d'Allauch m’a offert et dédicacé son premier recueil de poésies. )
Sant Jan à Allauch... (Pierre Dominique Testa, lou bèu jour de Sant Jan 2015, 24 de jun.)
Sant Medard...e... Sant Barnabèu ! (Pierre Dominique Testa, lou 8 de jun 2015.)
Sant Pastre en français de frédéric Mistral. (Pierre DominiqueTesta le 3 Juillet 2003, Texte de F. Mistral, traduit et arrangé.)
Santo Barbo. (Pierre Dominique Testa, lou 7 desèmbre 2019.)
Santo Luço....lei jour crèisson d'un saut d'uno puço... (Pierre Dominique Testa, pèr Santo Luço lou 13 de desèmbre 2020. A Jérome Merlo. )
Santo Presènci. (Pierre Dominique Testa, lou 28.9.2009.)
Sant' Èuròpi...pregas pèr iéu ! (Pierre Dominique Testa lou 29.10.2017.)
Sapiènci (Martine Gonfalone, 27 février 2008)
Sasons (Joan-glaudi Puech de Ménerbes. )
Sebastian e Laurie. (Pierre Dominique Testa, lou 30.12.2010. A moun fiéu Sebastian neissu en 1982, à sa nouvièto Laurie, que soun eisila pèr soun trabai dins leis uba de la Chino desempuei doues annado.)
Secaresso de 2016. (Pierre Dominique Testa, lou 3 de julié 2016.)
Secarèsso de printèms. (Pierre Dominique Testa, lou 7 mai 2011. )
Secaresso... (Pierre Dominique Testa, lou 11 d’avoust 2015. )
Segne Martel e lei Felibre. (Pierre Dominique Testa, lou 26.8.2010. En gramacimen dóu mandadis de Philippe Martel, moun direitour de tèsi, que mi pourgè soun libras sus lei Felibre en aquesto fin d’avoust 2010.)
Seminariste. (Pierre Dominique Testa, lou 13 desembre 2019. Pèr Damian, Seminariste.)
Sentido Santo. (Pierre Dominique Testa, lou 21 de nouvèmbre 2009.)
Sìes Tu, de ROUSARI DE PASSIOUN de Coumboscuro (Sergio Arneodo, de Sancto Lucio de Coumboscuro, Itàli Prouvençalo 2000. )
Siéu MARSIHES ! (Pierre Dominique Testa, 9.4.2021.)
Silènci... (Pierre Dominique Testa, lou 14.3.2015.)
Sivan, mèstre d'estello. (Pierre Dominnique Testa le 22.12.2007.)
Solitude à Hyères. (Pierre Dominique Testa, le 2.5.2002)
Solitude. (Pierre Dominique Teste, à Allauch le 31.7.2010. )
Soubeirano. (Pierre Dominique Testa, lou 2 d'outobre 2020.)
Soulèso pèr Candelouso. (Pierre Dominique Testa, lou 2.2.2015 jour de Candelouso.)
Soun vouiàgi. (Pierre Dominique Testa à Barbaraou lou 16 12 2006 .)
Sounado... (Pierre Dominique Testa, lou 10 d’abriéu de 2015. )
Souvet galoi pèr Nouve 2013. (Pierre Dominique Testa, lou 24 de desembre 2013.)
St Valentin 2011-1981. (Pierre Dominique Testa, le 14.2.2011. A mon amour d’épouse pour nos 30 ans de mariage. )
Subre la mòrt de Frederic Mistral. (Prosper Estieu 1914. Recueil « Las Oras cantairas », 1931 chez Privat-Didier.)
Tabernacle. (Pierre Dominique Testa, lou 2 de mars 2019 Pèr noueste pèro curat, Guihaume Lepoutre.)
Tambourinaire. (Pierre Dominique Testa lou 24 de Decèmbre 2005 .)
Tanto Chailano, née à Allauch en 1889. (Pierre Dominique Testa lou 16.12.2007.)
Té tu Té iéu. ( archiéu C.I.E.L. D'Oc ) (Robèrt Lafont)
Terro maire. (Martine Gonfalone, le 14.11.2007. )
Testard ! (Pierre Dominique Testa, 19 mai 2022.)
Toi... (Pierre Dominique Testa le 9.9.2010.)
Tota la sabla de la mar. ( p 11 ) (Max Rouquette, Montpellier)
Tour de Franço 2015....à Gap... (Pierre Dominique Testa, lou 21 de juilié 2015. )
Toussant 2018. (Pierre Dominique Testa, lou 1.1 1.2018)
Trapadello. (Pierre Dominique Testa, lou 27 de nouvèmbre 2021.)
Tren à Sant Carle. (Pierre Dominique Testa le 1.10.2009.)
Tres aucèu. (Pierre Dominique Testa le 16 12 2006 à Barbaraou . )
TRÒCES CAUSITS (LA FARA-ALÈS ( lengo d'O dei Cevèno ) )
Un Loupin... de A.L Granier 1855. (A.L.Granier. 1855. Marseille)
Un ventàs. (Joan-Glaudi Puech de Ménerbes.)
Unique. (Pierre Dominique Testa le 9.9.2010.)
Uno flour vèn d'espeli (Pierre Dominique Testa du 1.6.1982)
Vaco....emé Pierre Dominique Testa (Pierre Dominique Testa, lou 21 septembre 2018, lou jour de mes 59 ans. Pèr SEGNE FRANCES-MIQUEU LAMBERT, deputa dei Bouco de Rose que nous a ajuda à tourna durbi nouesto fermo, aqui à Allauch, camin de Barbaraou. )
Varbau. (Pierre Dominique Testa, lou 13.11.2008 en remembre d’un varbau !)
Vengènci ! (Pierre Dominique Testa, lou 5.12.2017)
VERITABLES SOOUCISSOTS D’ARLE (Baptistin ESTAY Marseille, le 16 janvier 1852.)
Vierge du Manteau. (Pierre Dominique Testa, Allauch le 24.12.2006 à 19h20.)
Virusse (Pierre Dominique Testa, lou 19 de mars 2020)
Visiteur. (Pierre Dominique Testa le 24 MAI 2005 )
Voix (Pierre Dominique Testa . Le 21. 1 2007.)
Vóucan d'Islando. (Pierre Dominique Testa, lou 17 de mai 2010. )
Voues e Crous (Pierre Dominique Testa, lou 17.10.2008, )
Voues. (Pierre Dominique Testa, le 5.3.2007.)
Vounvre Sant. (Pierre Dominique Testa, lou 17.11.2011. Pèr Bernat e Angèlo Perronne dou Lougis Nòu à Allauch. )
VOYAGE DU PATRON SEOUCLET A PARIS ( 1861 ) (Edouard BOUGRAIN, de Barjols. Brignoles – 1861 Imprimerie de Perreymond-Dufort et Vian)
Voyage en train entre Aachen et Bruxelles . (Pierre Dominique Testa, le 11.9.1989.)
voyage en voilier à Porquerolles. (Pierre DominiqueTesta lou 15 Juillet 1987 )
Vut 2013. (Pierre Dominique Testa lou 1 janvié de 2013.)
Vut de bouen' annado 2017. (Pierre Dominique Testa, lou 1 de janvier 2017.)
Vut pèr 2015. (Pierre Dominique Testa, lou 1 de janvié 2015.)
Vut pèr 2023... (Pierre Dominique Testa, lou 1 de janvié 2023.)
Vut pèr l'an nouvèu 2018... (Pierre Dominique Testa, lou 1 de janvié 2018 Vut pèr 2018.)
" Mystère des Saints Innocents " (Pierre Dominique Testa le 11 1 2006 .)

Chaque visiteur peut nous envoyer un texte de sa composition, quelque soit le dialecte, quelle que soit la forme poétique, le registre, et la graphie. Il lui suffira de le saisir ci-dessous.

Nous nous réservons le droit de ne pas mettre en ligne tout texte trop long, ainsi que tout texte hors des limites de la décence ouverte au public.

titre
texte
auteur
e.mail
1 + 1 ?